NWE Wijkteams Enschede

UNarrative Deel je ervaring ... dit is een verplichte vraag

Help

Schrijf over iets dat is gebeurd. Je kunt zelf een rol spelen, maar ook een persoon van je eigen organisatie of een organisatie waarmee je samenwerkt. Probeer het noemen van namen te voorkomen. Alles wat je deelt wordt vertrouwelijk behandeld.

LNature1 Welk gevoel overheerste bij jou?

Listfreq Maak je dit vaak mee?

Kies één van de volgende antwoorden

LWB1 Welk onderwerp in jouw ervaring vind je het belangrijkst?

Kies één van de volgende antwoorden

LNWB1 Hoe beleef je dat onderwerp in deze ervaring?

LWB2 Welk onderwerp in jouw ervaring vind je daarna het belangrijkst?

Kies één van de volgende antwoorden

Lrole Wie maakte het meeste verschil in deze ervaring?

Kies één van de volgende antwoorden

LTeam Waar werk je?

DTask Hoe ervaarde jij de volgende aspecten in jouw ervaring?

In deze velden alleen cijfers invoeren.
Elk antwoord moet tussen -200 en 200 zijn
 • Weinig werkplezier
  Veel werkplezier
 • Vrijheid in werk uitvoering
  Geen vrijheid in werk uitvoering
 • Duidelijke taak
  Onduidelijke taak
 • Emotioneel belastend
  Emotioneel niet belastend
 • Hoge werk- of tijdsdruk
  Lage werk- of tijdsdruk
 • Weinig steun van anderen
  Veel steun van anderen

LN1 Wat heb je bereikt van wat je wilde bereiken in deze ervaring?

DMot Welk effect heeft deze ervaring op jouw algehele welbevinden?

In deze velden alleen cijfers invoeren.
Elk antwoord moet tussen -200 en 200 zijn
 • Negatief
  Positief

ULearnwork Wat kan hiervan worden geleerd?

LActionWB Wie moet hier vooral meer van weten?

Listextra5 Mogen anderen jouw ervaring lezen ter inspiratie?

Uidea Heb je suggesties hoe we het werken met ervaringen kunnen verbeteren?

HelpAls je op volgende klikt dan verzend je je bijdrage.