Hoe bent u omgegaan met het schooladvies voor de middelbare school?

De overgang van de basisschool naar de middelbare school is voor kinderen én ouders een spannende tijd. Kinderen krijgen een schooladvies, ze doen een eindtoets en de middelbare school moet gekozen worden. Het schooladvies is daarin een belangrijk moment.

Er is weinig bekend over hoe ouders en kinderen met het advies omgaan. Ouders & Onderwijs neemt nu het initiatief om meer inzicht op te bouwen. Uw ervaringen zijn daarvoor onmisbaar.

Door dit Vertelpunt krijgen wij samen een beeld van hoe ouders het schooladvies ervaren. Ouders, medezeggenschapsraden en ouder-organisaties kunnen er hun voordeel mee doen. Ouders & Onderwijs kan haar adviezen aan ouders en beleidsmakers verbeteren. En ook scholen krijgen meer zicht op hoe ouders met het schooladvies omgaan.

Start het Vertelpunt