Mijn ervaringsverhaal over inclusie

Story

Deel ook jouw ervaringsverhalen met de VN

Waarom je ervaringen delen? Het mooist klinkende antwoord? Omdat de Verenigde Naties je erom vraagt. Jij kan zelf het beste aangeven in hoeverre je vindt dat je dezelfde behandeling krijgt als ieder ander. Daar heb je namelijk recht op – dat heeft de Nederlandse overheid met het tekenen van het verdrag in 2016 zélf erkend.

 

De verhalen bieden de VN een goede basis om de juiste kritische vragen te stellen; vragen die ertoe moeten leiden dat onze overheid zich in zal spannen om, waar nodig, jouw positie in de maatschappij te verbeteren.

Kortom, alle redenen om jouw ervaringen te delen. Want je helpt niet alleen om je eigen rechten te versterken, maar ook die van alle andere Nederlanders in dezelfde situatie.  

Wat maakte jij kort geleden mee over "Meedoen in de samenleving".
Wat gebeurde er, wat deed je zelf en wat deden anderen?

vul in

HelpWe vinden jouw privacy belangrijk. De Alliantie VN-verdrag Handicap houdt zich aan de AVG. Respecteer ook de privacy van anderen door geen namen te noemen. Bekijk hier onze privacyverklaring https://nietsoveronszonderons.nl/privacy/

Themes

Waar gaat je ervaring vooral over?

vul in

D1 Deze ervaring is een voorbeeld van?

In deze velden alleen cijfers invoeren.
Elk antwoord moet tussen -200 en 200 zijn
  • Volop meedoen in de samenleving
    Helemaal buitengesloten worden

LL2

Wat is van toepassing op jou?

vul in