UNarrative 1 Beschrijf hier jouw ervaring met of rondom een inwoner of inwoners, wat gebeurde er?

 

HelpWe vinden jouw privacy belangrijk. We houden ons aan de AVG. Respecteer ook de privacy van anderen door geen namen te noemen.

LNaturethema 2
Over welk thema gaat jouw ervaring voornamelijk? vul in

Mthemes 4
Gaat jouw ervaring ook over ...? vul in

Kies maximaal 3 antwoorden

Dclient 8
Wat kan je zeggen over houding, zelfinzicht, waardering, enz. van de inwoner(s) in deze ervaring?

In deze velden alleen cijfers invoeren.
Elk antwoord moet tussen -200 en 200 zijn
 • Actieve houding
  Passieve houding
 • Inzicht in situatie
  Geen inzicht in situatie
 • Zelfredzaam
  Niet zelfredzaam
 • Steun uit sociale omgeving
  Geen steun uit sociale omgeving
 • Waardering voor mijn werk
  Geen waardering voor mijn werk

LNature1 9 Welk gevoel overheerste bij de inwoner(s)? vul in

TRchallenge 13
Wie/wat was leidend in de oplossing?

TRChallengena 14 Not applicable:

TRChallengedata 15

Lwhere 16 Waar speelde jouw ervaring zich vooral af? vul in

Kies één van de volgende antwoorden

Loften 18 Hoe vaak komt iets soortgelijks als deze ervaring voor volgens jou? vul in

LN3 19
Zie jij deze ervaring overwegend als positief of negatief? vul in

Mtest 20
Wie of wat maakte het meeste verschil (negatief of positief) in deze ervaring? Geef ajb ook aan waarom.

Vul alleen een opmerking in als u een antwoord kiest.

Ddif 21

In deze velden alleen cijfers invoeren.
Elk antwoord moet tussen 0 en 399 zijn

MOmdenkers 22 Welke omdenkers zijn van toepassing op jouw ervaring?

Kies tussen de 1 en 3 antwoorden

DTask 26
Hoe ervaarde jij de volgende aspecten van je werk in deze casus?

In deze velden alleen cijfers invoeren.
Elk antwoord moet tussen -200 en 200 zijn
 • Vrijheid in werk uitvoering
  Geen vrijheid in werk uitvoering
 • Duidelijke taak
  Onduidelijke taak
 • Emotioneel belastend
  Emotioneel niet belastend
 • Hoge tijdsdruk
  Lage tijdsdruk
 • Collega's doen dit anders dan ik
  Collega's doen dit hetzelfde als ik

LNThemes1 27 Je was in deze ervaring degene die ... vul in

LN1 28 Wat heb je bereikt van wat je wilde bereiken in deze ervaring? vul in

DMotiv 32
Welk effect heeft deze ervaring op jouw motivatie voor het werk? vul in

In deze velden alleen cijfers invoeren.
Elk antwoord moet tussen 0 en 399 zijn
 • Negatief
  Positief

Listextra5 33 Mogen anderen jouw ervaring lezen ter inspiratie?