UNarrative 1 Beschrijf hier jouw ervaring met of rondom een inwoner of inwoners, wat gebeurde er?

 

HelpNoem alsjeblieft geen namen of andere unieke details.

LNaturethema 2
Over welk thema gaat jouw ervaring voornamelijk?

Mthemes 4
Zegt jouw ervaring ook iets over:

Dclient 8
Wat kan je zeggen over houding, zelfinzicht, waardering, enz. van de inwoner(s) in deze ervaring?

In deze velden alleen cijfers invoeren.
Elk antwoord moet tussen -200 en 200 zijn
 • Actieve houding
  Passieve houding
 • Inzicht in situatie
  Geen inzicht in situatie
 • Zelfredzaam
  Niet zelfredzaam
 • Steun uit sociale omgeving
  Geen steun uit sociale omgeving
 • Waardering voor mijn werk
  Geen waardering voor mijn werk

LNature1 9 Welk gevoel overheerste bij de inwoner(s)?

TRchallenge 13
Wie/wat was leidend in de oplossing?

TRChallengena 14 Not applicable:

TRChallengedata 15

Lwhere 16
Waar woont deze inwoner (wonen deze inwoners)?

Kies één van de volgende antwoorden

Lwhen 17 Wanneer vond deze ervaring plaats?

Loften 18 Hoe vaak denk je dat iets soortgelijks als deze ervaring voorkomt?

LN3 19
Zie jij deze ervaring overwegend als positief of negatief?

Mtest 20
Wie of wat maakte het meeste verschil (negatief of positief) in deze ervaring? Geef ajb ook aan waarom.

Vul alleen een opmerking in als u een antwoord kiest.

Ddif 21

In deze velden alleen cijfers invoeren.
Elk antwoord moet tussen 0 en 399 zijn

MOmdenkers 22 Welke omdenkers zijn van toepassing op jouw ervaring?

Kies tussen de 1 en 3 antwoorden

DTask 26
Hoe was het met de aspecten: vrijheid, tijdsdruk, taak (on)duidelijkheid, enz. in deze ervaring?

In deze velden alleen cijfers invoeren.
Elk antwoord moet tussen -200 en 200 zijn
 • Vrijheid in werk uitvoering
  Geen vrijheid in werk uitvoering
 • Duidelijke taak
  Onduidelijke taak
 • Emotioneel belastend
  Emotioneel niet belastend
 • Hoge tijdsdruk
  Lage tijdsdruk
 • Collega's doen dit anders dan ik
  Collega's doen dit hetzelfde als ik

LNThemes1 27 Je was in deze ervaring degene die ...

LN1 28 Wat heb je bereikt van wat je wilde bereiken in deze ervaring?

DMotiv 32
Welk effect heeft deze ervaring op jouw motivatie voor het werk?

In deze velden alleen cijfers invoeren.
Elk antwoord moet tussen 0 en 399 zijn
 • Negatief
  Positief