UNarrative 1

Deel jouw ervaring over het werken bij de wijkteams Enschede,

 Wij hopen dat alle medewerkers van het wijkteam hun stem laten horen. Deel je ervaring met of rondom inwoners. Je kunt nu ook jouw verhaal kwijt over situaties die gaan over jouw werkbeleving.


Waarover wil jij vertellen?

 


 

Over een ervaring MET OF RONDOM EEN INWONER OF INWONERS (ga dan hieronder verder)

 

 

Wat gebeurde er?

 

HelpWe vinden jouw privacy belangrijk. We houden ons aan de AVG. Respecteer ook de privacy van anderen door geen namen te noemen.

LNaturethema 2
Over welk thema gaat jouw ervaring voornamelijk? dit is een verplichte vraag

Mthemes 4
Gaat jouw ervaring ook over ...? dit is een verplichte vraag

Kies maximaal 3 antwoorden

Dclient 8


Wat kan je zeggen over houding, zelfinzicht, waardering, enz. van de inwoner(s) in deze ervaring?

 

Sleep het blokje op de gewenste plaats. Alleen dan wordt je antwoord opgeslagen. Als je vindt dat het blokje in het midden moet staan; versleep het blokje en zet het dan terug in het midden.

In deze velden alleen cijfers invoeren.
Elk antwoord moet tussen -200 en 200 zijn
 • Actieve houding
  Passieve houding
 • Inzicht in situatie
  Geen inzicht in situatie
 • Zelfredzaam
  Niet zelfredzaam
 • Steun uit sociale omgeving
  Geen steun uit sociale omgeving
 • Waardering voor mijn werk
  Geen waardering voor mijn werk

LNature1 9 Welk gevoel overheerste bij de inwoner(s)? dit is een verplichte vraag

TRchallenge 13
Wie/wat was leidend in de oplossing?

TRChallengena 14 Not applicable:

TRChallengedata 15

Lwhere 16 Waar speelde jouw ervaring zich vooral af? dit is een verplichte vraag

Loften 18 Hoe vaak komt iets soortgelijks als deze ervaring voor volgens jou? dit is een verplichte vraag

LN3 19
Zie jij deze ervaring overwegend als positief of negatief? dit is een verplichte vraag

Mtest 20
Wie of wat maakte het meeste verschil (negatief of positief) in deze ervaring? Geef ajb ook aan waarom.

Vul alleen een opmerking in als u een antwoord kiest.

Ddif 21

In deze velden alleen cijfers invoeren.
Elk antwoord moet tussen 0 en 399 zijn

DTask 26
Hoe ervaarde jij de volgende aspecten van je werk in deze casus?

In deze velden alleen cijfers invoeren.
Elk antwoord moet tussen -200 en 200 zijn
 • Vrijheid in werk uitvoering
  Geen vrijheid in werk uitvoering
 • Duidelijke taak
  Onduidelijke taak
 • Emotioneel belastend
  Emotioneel niet belastend
 • Hoge tijdsdruk
  Lage tijdsdruk
 • Collega's doen dit anders dan ik
  Collega's doen dit hetzelfde als ik

LNThemes1 27 Je was in deze ervaring degene die ... dit is een verplichte vraag

LN1 28 Wat heb je bereikt van wat je wilde bereiken in deze ervaring? dit is een verplichte vraag

DMotiv 32
Welk effect heeft deze ervaring op jouw motivatie voor het werk?

In deze velden alleen cijfers invoeren.
Elk antwoord moet tussen 0 en 399 zijn
 • Negatief
  Positief

Listextra5 33 Mogen anderen jouw ervaring lezen ter inspiratie?