Welkom bij de Dutch ID monitor

Het controleren van paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten is een onderdeel van uw werk. Een goede vormgeving van het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart is hiervoor belangrijk. Het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties is hiervoor verantwoordelijk en ziet het als haar taak om u hierbij goed te ondersteunen. Om te leren van ervaringen van mensen die paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten controleren, is deze monitor ontwikkeld.

De monitor bestaat uit twee delen. In Deel 1 vragen we u naar een ervaring die u hebt meegemaakt tijdens uw werk als controleur. We weten wat uw werk inhoudt, maar we zouden meer willen weten hoe het ECHT verloopt. We hopen dat u ons wat kunt vertellen over situaties die zijn voorgevallen zodat we hiervan kunnen leren. In Deel 2 vragen we wat u vindt van de echtheidskenmerken van het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart. We hopen dat we kunnen leren van u, zodat we beter in staat zijn om u te ondersteunen in uw werk. Ik nodig u dan ook van harte uit om regelmatig, anoniem, uw ervaringen te delen en suggesties te doen. Waarvoor bij voorbaat hartelijk dank,

Directeur Rijksdienst voor Identiteitsgegevens onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Klik hier en ga verder